Zapping, Biorezonans

 

Zbudowany generator częstotliwości GENERATOR VTF3, potrafi niszczyć patogeny, które są poddane destrukcyjnej wibracji tracą spójność swojej budowy chemicznej i ulegają całkowitemu unicestwieniu.

Pokazana jest poniżej Metoda likwidacji drobnoustrojów opracowana przez Rife’a która opierała się na zasadzie rezonansu.
Każdy żywy organizm posiada częstotliwość rezonansową, czyli wewnętrzną sygnaturę promieniowania. Emitowane przez Aparaty (które są w naszym gabinecie) częstotliwości odpowiadały rezonansowi różnych drobnoustrojów, uszkadzając je tak mocno, że traciły zdolność do życia.

>Forum na którym jest opisana zasada działania Aparatów<

W taki sam sposób w naszym gabinecie są likwidowane patogeny.

Dlaczego biorezonans jest bezpieczny?
Dlaczego terapia niszczy patogeny a nie wpływa negatywnie na ludzki organizm?

U człowieka można wyróżnić trzy typy sygnałów elektrycznych i elektromagnetycznych, są to:

– aktywność mięśniowa
– aktywność bioelektryczna (układ nerwowy i mózg)
– aktywność metaboliczna narządów (przemiana materii)

W przypadku mikroorganizmów występuje tylko aktywność metaboliczna. W procesie przemiany metabolicznej (czyli rozpadu związków i ich łączenia) uczestniczą naładowane cząsteczki (jony), cząstki spolaryzowane i dipole wody. W wyniku ruchu cząsteczek powstaje pole elektromagnetyczne, a nagromadzenie naładowanych cząsteczek stwarza potencjał elektryczny o określonym znaku.

Częstotliwości rezonansowe pasożytów są zdecydowanie niższe (oscylujące od kilu do kilku tysięcy Hz) od częstotliwości człowieka, dzięki czemu nie zakłócają one naszych funkcji życiowych. Terapia ta pozwala na usunięcie mikroorganizmów znajdujących się nawet wewnątrz naszych komórek ciała bez szkody dla nas samych lub usuwanie pasożytów w jelitach bez szkody dla naszej flory bakteryjnej (jak to ma miejsce przy antybiotykoterapii).