Jest dziedziną nauki zajmującą się przedmiotowo zasadami żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Łączy wiedzę takich nauk, jak: biochemia, fizjologia i patofizjologia, psychologia, technologia żywności i techniki przyrządzania pożywienia. Aktualnie, szacuje się, że istnieje ponad 80 jednostek chorobowych, wynikających z nieprzestrzegania zasad racjonalnego żywienia lub spożywania produktów, będących potencjalnymi czynnikami ryzyka wystąpienia chorób.

Funkcje zbilansowanej diety

Odpowiednio zbilansowana dieta może pełnić dwojaką funkcję:

– Prewencyjną – w przypadku ryzyka wystąpienia schorzenia w rodzinie np. cukrzycy
– Leczniczą – wspomagającą farmakoterapię przy już istniejącej chorobie.

Przyczyny niedoborów żywieniowych

Wśród przyczyn niedoborów żywieniowych w stanach chorobowych najczęściej wymienia się:

– Nieprawidłowe żywienie
– Zmniejszoną absorpcja z przewodu pokarmowego
– Zwiększony katabolizm
– Współistnienie kilku opisanych czynników jednocześnie

0