Właściciel strony internetowej www.labinola.pl w pełni ponosi prawną odpowiedzialność za treści i użyte media.